Wie zijn wij

Internationaal Vrouwencentrum Safina heeft het afgelopen jaar een belangrijke kanteling gemaakt met haar vrijwilligers.

Reyhan Çonka en Ulla Becker, sociale werkers van Sociom, hebben samen met een aantal vrijwilligers gekeken naar de toekomst van Safina en vanaf oktober 2015 heten we:

Intercultureel Centrum Safina

Een centrum voor ontmoeting, informatie en advies voor alle mensen die hun weg in de Nederlandse samenleving willen en moeten vinden.

Al jaren werken we met mensen met verschillende culturele achtergronden, dus hebben we een grote expertise opgebouwd.

IC Safina is onderdeel van Sociom (voorheen RMC Radius), organisatie voor welzijn, Land van Cuijk.
Sociom is een brede welzijnsorganisatie met specialisaties op het gebied van jongerenwerk, ouderenwerk, integratie- en vluchtelingenwerk, vrijwilligerswerk en buurtwerk.

Bij IC Safina werken twee beroepskrachten en zijn er rond 35 vrijwilligers actief.

reyhan

De coördinator: Reyhan Çonka.
De coördinator regelt de activiteiten en onderhoudt contacten met andere organisaties en vrijwilligersgroepen. De coördinator is eindverantwoordelijk voor de financiën en de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Daarnaast ondersteunt zij de vrijwilligers, die activiteiten uitvoeren waarbij professionele ondersteuning zoals b.v.  de taalondersteuning, voorlichting en culturele ontmoetingen. Zij houdt contact met de vele groepen, die Safina als ontmoetingsplek gebruiken en is contactpersoon voor het  overleg over de toekomstige multifunctionele accommodatie in de Valuwe. Naast de coördinatie van Safina is zij als diversiteit-expert betrokken bij het Centrum Jeugd en Gezin en andere initiatieven.

 

De Vrijwilligers.
Bij Safina zijn gemiddeld 35 vrouwen actief als vrijwilliger op allerlei manieren. Ze geven Nederlandse taalondersteuning bij Safina, ‘t Startblok, Padbroek en de Regenboog, organiseren activiteiten, helpen de gastvrouw, doen PR activiteiten en onderhouden de website. Daarnaast is er een grotere groep vrouwen en mannen die als nodig is bijspringen, denk aan de kerstviering.

Reyhan en een aantal vrijwilligers vormen de klankbordgroep. De klankbordgroep is toekomstgericht d.w.z. er worden plannen gemaakt voor de komende 10 jaar voor Safina. Er wordt nagedacht over de kernwaarde van Safina; wat behouden moet blijven, maar ook wat veranderd / vernieuwd kan worden. In de groep wordt niet alleen gepraat, de plannen voor de korte termijn worden direct in daden omgezet. Dat alles met veel toewijding, vrouwenpower en deskundigheid.

De bezoekers.

Safina staat open voor alle vrouwen en mannen van de gemeente Cuijk en omgeving. Safina is een ontmoetingsplek voor de vele culturen, die Cuijk rijk is, een unieke plek waar diversiteit zichtbaar wordt. Hier wordt samen gewerkt, ontwikkeld, ontplooid, geleefd, gelachen, gehuild  – altijd met respect  voor de ander.